Skip navigation

ការប៉ាន់ស្មានផលគុណចំនួនទសភាគ

ការប៉ាន់ស្មានផលគុណចំនួនទសភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨៖ វិធីគុណ និងចែកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៨៖ វិធីគុណនិងវិធីចែកចំនួនទសភាគ (ការប៉ាន់ស្មានផលគុណចំនួនទសភាគ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​   ​​                 
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៤៥     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១