Skip navigation

ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខលើប្រមាណវិធីចំនួនទសភាគ

ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខលើប្រមាណវិធីចំនួនទសភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨៖ វិធីគុណ និងចែកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៨៖ វិធីគុណនិងវិធីចែកចំនួនទសភាគ (កាប្រើប្រាស់ម៉ាសុីនគិតលេខលើប្រមាណវិធីចំនួនទសភាគ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​  ​​                 
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៥១     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១