Skip navigation

ការដោះស្រាយចំណោទ

ដំណោះស្រាយចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧៖ ផ្ទៃក្រឡាវិញ

មេរៀនទី៧៖ ផ្ទៃក្រឡា (ការដោះស្រាយចំណោទ)
បង្រៀនដោយ៖​ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​    ​​  ​​                   
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៤២      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១