Skip navigation

ការបូកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ

ការបូកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៣៖ វិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនទសភាគ (ការបូកចំនួនទសភាគនិងចំនួនទសភាគ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ជៃ សំវិចិត្រ
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​      ​​                 
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១០    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១