Skip navigation

ការដកចំនួនគត់នឹងចំនួនទសភាគ

ការដកចំនួនគត់នឹងចំនួនទសភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៣៖ វិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនទសភាគ (ការដកចំនួនគត់នឹងចំនួនទសភាគ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​       ​​                   
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៥      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១