Skip navigation

ការដកចំនួនទសភាគដែលផ្នែកទសភាគមានចំនួនខ្ទង់ស្មើគ្នា

ការដកចំនួនទសភាគដែលផ្នែកទសភាគមានចំនួនខ្ទង់ស្មើគ្នា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៣៖ វិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនទសភាគ (ការដកចំនួនទសភាគដែលផ្នែកទសភាគមានចំនួនខ្ទង់ស្មើរគ្នា)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ជៃ សំវិចិត្រ
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​       ​​                 
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៣    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១