Skip navigation

ការប៉ាន់ស្មានផលដកចំនួនទសភាគ

ការប៉ាន់ស្មានផលដកចំនួនទសភាគ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូក និងវិធីដកចំនួនទសភាគវិញ

មេរៀនទី៣៖ វិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនទសភាគ (ការប៉ាន់ស្មានផលដកចំនួនទសភាគ)
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​​       ​​                 
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៦    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១