Skip navigation

ភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់ព្យុះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង(ទំ.៦៧)

ភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់ព្យុះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង(ទំ.៦៧)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវវិញ

មេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ (ការស្តាប់៖ ភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់ព្យុះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                 
     សៀវភៅមេរៀនទី៥   ទំព័រ ៦៧-៦៨           សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥   ទំព័រ ១-៣