Skip navigation

បំណងរបស់ខ្ញុំ(ទំ.៥៦)

បំណងរបស់ខ្ញុំ(ទំ.៥៦)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មានវិញ

មេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មាន (អំណាន៖ បំណងរបស់ខ្ញុំ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                   
    សៀវភៅមេរៀនទី៤   ទំព័រ ៥៦-៥៧                សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រ ១-៤