Skip navigation

ការបំពេញកថាខណ្ឌ(ទំ.៥៧)

ការបំពេញកថាខណ្ឌ(ទំ.៥៧)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មានវិញ

មេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មាន (សំណេរ៖ ការបំពេញកថាខណ្ឌ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                                  

សៀវភៅមេរៀនទី៤   ទំព័រ ៥៧       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤   ទំព័រ ១-២