Skip navigation

ការស្រង់ព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងរឿង(ទំ.៦៧)

ការស្រង់ព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងរឿង(ទំ.៦៧)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវវិញ

មេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ (សំណេរ៖ ការស្រង់ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងរឿង)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                               

សៀវភៅមេរៀនទី៥ទំព័រ ៦៧        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥   ទំព័រ ១-៣