Skip navigation

ការពិតនិងមតិ(ទំ.៥១)

ការពិតនិងមតិ(ទំ.៥១)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មានវិញ

មេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មាន (បំណិន៖ ការពិតនិងមតិ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                 
    សៀវភៅមេរៀនទី៤  ទំព័រ ៥១-៥២              សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤   ទំព័រ ១-៤