Skip navigation

ការណែនាំច្រើនជំហាន(P136)

ការណែនាំច្រើនជំហាន (P136)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ ប្រយោជន៍នៃវិទ្យាសាស្រ្តវិញ

មេរៀនទី១០៖ ប្រយោជន៍វិទ្យាសាស្ត្រ (បំណិន៖ ការណែនាំច្រើនជំហាន)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលា​បឋមសិក្សាគួច ម៉េងលីទួលបេង ខេត្ត កំពង់ចាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

               
           សៀវភៅមេរៀនទី១០   ទំព័រ ១៣៥-១៣៧                              សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០   ទំព័រ ១