Skip navigation

ការនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខ

ការនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវវិញ

មេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ (ការនិយាយ៖ ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខ ​ (ភាគ២))
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ សំ សុខសូម៉ាលី
សាលាបឋមសិក្សា សន្ធរម៉ុក


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

       

សៀវភៅមេរៀនទី៥   ទំព័រ ៧៣