Skip navigation

ការផ្ដល់មូលហេតុដើម្បីគាំទ្រមតិដកស្រង់ចេញពីសំបុត្រ

ការផ្ដល់មូលហេតុដើម្បីគាំទ្រមតិដកស្រង់ចេញពីសំបុត្

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧៖ ទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៧៖ ទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជា (បំណិន៖ ការផ្ដល់មូលហេតុដើម្បីគាំទ្រមតិដកស្រង់ចេញពីសំបុត្រ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ាផល្លា
សាលា​បឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                                             
                           សៀវភៅមេរៀនទី៧    ទំព័រ ៩៣-៩៧                                                       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ទំព័រ ១-២