Skip navigation

ការពិពណ៌នាអំពីអ្នកមានស្នាដៃ(ទំ.៤០)

ការពិពណ៌នាអំពីអ្នកមានស្នាដៃ(ទំ.៤០)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ កំណាព្យខ្មែរវិញ

មេរៀនទី៣៖ កំណាព្យខ្មែរ (ការនិយាយ៖ ការពណ៌នាអំពីអ្នកមានស្នាដៃ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                   
     សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រ ៤០-៤១                សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រ ១-៣