Skip navigation

អត្ថបទសារព័ត៌មាន(ទំ.៤៦)

អត្ថបទសារព័ត៌មាន(ទំ.៤៦)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មានវិញ

មេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មាន (បំណិន៖ អត្ថបទសារព័ត៌មាន)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                                     
                            សៀវភៅមេរៀនទី៣     ទំព័រ ៤៦-៤៩                                                     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រ ១-៤