Skip navigation

រឿង ចៅប្រាក់ភ្នែកបី(P139)

រឿង ចៅប្រាក់ភ្នែកបី (P139)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ ប្រយោជន៍នៃវិទ្យាសាស្រ្តវិញ

មេរៀនទី១០៖ ប្រយោជន៍វិទ្យាសាស្ត្រ (ការស្ដាប់៖ រឿងចៅប្រាក់ភ្នែកបី)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលា​បឋមសិក្សាគួច ម៉េងលីទួលបេង ខេត្ត កំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                 
សៀវភៅមេរៀនទី១០    ទំព័រ ១៣៩-១៤០        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០   ទំព័រ ១-២