Skip navigation

ការសម្ភាសន៍(ទំ.៥៨)

ការសម្ភាសន៍(ទំ.៥៨)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មានវិញ

មេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មាន (ការនិយាយ៖ ការសម្ភាស)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                 
                សៀវភៅមេរៀនទី៤   ទំព័រ ៥៨-៦០                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ទំព័រ ១-៤