Skip navigation

រឿង ជីតាថាដូ(ទំ.៦៥)

រឿង ជីតាថាដូ(ទំ.៦៥)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវវិញ

មេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ (អំណាន៖ រឿង ជីតាថាដូ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                  
     សៀវភៅមេរៀនទី៥   ទំព័រ ៦៥-៦៦              សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥   ទំព័រ ១-៥