Skip navigation

ព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងប្រឌិត

ព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងប្រឌិត

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវវិញ

មេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ (ព្រឹត្តិការណ៍ពិត និងព្រឹត្តិការណ៍ប្រឌិត​)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ សំ សុខសូម៉ាលី
សាលាបឋមសិក្សា សន្ធរម៉ុក


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                សៀវភៅមេរៀនទី៥   ទំព័រ ៧០-៧២