Skip navigation

ការនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ

ការនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦៖ អតីតកាលរបស់យើងវិញ

មេរៀនទី៦៖ អតីតកាលរបស់យើង (បំណិន៖ ការនិយាយពីហេតុការណ៍នៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលា​បឋមសិក្សាគួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                               
សៀវភៅមេរៀនទី៦   ទំព័រ ៩០     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦   ទំព័រ ១-២