Skip navigation

ប្រដាប់ជំនួយត្រចៀក(P141)

ប្រដាប់ជំនួយត្រចៀក (P141)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ ប្រយោជន៍នៃវិទ្យាសាស្រ្តវិញ

មេរៀនទី១០៖ ប្រយោជន៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រ (អំណាន៖ ប្រដាប់ជំនួយត្រចៀក)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលា​បឋមសិក្សាគួច ម៉េងលីទួលបេង ខេត្ត កំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                 
  សៀវភៅមេរៀនទី១០ទំព័រ ១៤១-១៤២           សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ទំព័រ ១-២