Skip navigation

ការឆ្លើយនឹងសំណួរដោយផ្អែកលើអំណាន(ទំ.១៨)

ការឆ្លើយនឹងសំណួរដោយផ្អែកលើអំណាន(ទំ.១៨)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី២៖ សម្បត្តិអក្សរសិល្ប៍វិញ

មេរៀនទី២៖ សម្បត្តិអក្សរសិល្ប៍ (បំណិន៖ ការឆ្លើយនិងសំណួរដោយផ្អែកលើអំណះអំណាង)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                
                   សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រ ១៨-១៩                                  សន្លឹកកិច្ចការ​មេរៀនទី២ ទំព័រ ១-៦