Skip navigation

គំនិតសំខាន់ៗរបស់អត្ថបទ(ទំ.៣៧)

គំនិតសំខាន់ៗរបស់អត្ថបទ(ទំ.៣៧)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ កំណាព្យខ្មែរវិញ

មេរៀនទី៣៖ កំណាព្យខ្មែរ (បំណិន៖ គំនិតសំខាន់របស់អត្ថបទ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម

 

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

               
   សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រ ៣៧-៣៨            សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រ ១-៤