Skip navigation

សរសេរតាមអាន(បំណងរបស់ខ្ញុំ )

សរសេរតាមអាន(បំណងរបស់ខ្ញុំ )

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មានវិញ

មេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មាន (សរសេរតាមអាន៖ បំណងរបស់ខ្ញុំ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                 
   សៀវភៅមេរៀនទី៤   ទំព័រ ៥៦-៥៧                សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រ១-២