Skip navigation

ផលិតផលនៅប្រទេសកម្ពុជា (P111)

ផលិតផលនៅប្រទេសកម្ពុជា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨៖ ផលិតផលខ្មែរវិញ

មេរៀនទី៨៖ ផលិតផលខ្មែរ (អំណាន៖ ផលិតផលនៅប្រទេសកម្ពុជា)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលា​បឋមសិក្សាគួច ម៉េងលីទួលបេង ខេត្ត កំពង់ចាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                
 សៀវភៅមេរៀនទី៨   ទំព័រ ១១១-១១២         សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨   ទំព័រ ១-២