Skip navigation

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពី "បាតុភូតអាកាសធាតុ"

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពី "បាតុភូតអាកាសធាតុ"

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវវិញ

មេរៀនទី៥៖ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ​ (សេចក្តីជូនដំណឹង«បាតុភូអាកាសធាតុ»)
បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ សំសុខសូម៉ាលី
សាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូក


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

     

សៀវភៅមេរៀនទី៥   ទំព័រ ៧៤