Skip navigation

សរសេរតាមអានរៀបចំ(បន្ថែម)

សរសេរតាមអានរៀបចំ (បន្ថែម)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ ប្រយោជន៍នៃវិទ្យាសាស្រ្តវិញ

មេរៀនទី១០៖ ប្រយោជន៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រ (សរសេរតាមអាន៖ ប្រដាប់ជំនួយត្រចៀក)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលា​បឋមសិក្សាគួច ម៉េងលីទួលបេង ខេត្ត កំពង់ចាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                
 សៀវភៅមេរៀនទី១០ទំព័រ ១៤១-១៤២            សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ទំព័រ ១