Skip navigation

ពាក្យចួន(ទំ.៣២)

ពាក្យចួន(ទំ.៣២)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ កំណាព្យខ្មែរវិញ

មេរៀនទី៣៖ កំណាព្យខ្មែរ (បំណិន៖ ពាក្យចួន)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                  

              សៀវភៅ​មេរៀនទី៣ ទំព័រ ៣១-៣៣                                      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រ ១-៣