Skip navigation

ការផ្ដល់ការណែនាំផ្ទាល់មាត់(P143)

ការផ្ដល់ការណែនាំផ្ទាល់មាត់ (P143)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ ប្រយោជន៍នៃវិទ្យាសាស្រ្តវិញ

មេរៀនទី១០៖ ប្រយោជន៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រ (សរសេរតាមអាន៖ ប្រដាប់ជំនួយត្រចៀក)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី
សាលា​បឋមសិក្សាគួច ម៉េងលីទួលបេង ខេត្ត កំពង់ចាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ៖

                                  
សៀវភៅមេរៀនទី១០ទំព័រ១៤៣       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ទំព័រ១