Skip navigation

ការប្រៀបធៀបតួអង្គ (ទំ.២)

ការប្រៀបធៀបតួអង្គ (ទំ.២)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៖ វីរជនឆ្នើមវិញ

មេរៀនទី១៖ វីរជន​ឆ្នើម (បំណិន៖ ការប្រៀបធៀបតួអង្គ សៀវភៅសិស្សទំព័រទី២-៣)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ណន ដារី
សាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលីទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗ

                  
                            សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រ១-៣                                 សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រ១-៦