Skip navigation

ការគុណចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់

ការគុណចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨ វិធីគុណវិញ

មេរៀនទី៨៖​ ការគុណចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាន់
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៥១    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១-២