Skip navigation

លក្ខណៈផ្តុំ

លក្ខណៈផ្តុំ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨ វិធីគុណវិញ

មេរៀនទី៨៖​ លក្ខណៈផ្ល់
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាង
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៥៧    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១-២