Skip navigation

ប្រមាណវិធីចម្រុះដែលមានវិធីបូកនិងវិធីដក

ប្រមាណវិធីចម្រុះដែលមានវិធីបូកនិងវិធីដក

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦ វិធីដកវិញ

មេរៀនទី៦៖​ ប្រមាណវិធីចម្រុះដែលមានវិធីបូកនិងវិធីដក
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាន់
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                
សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៤១   សៀវភៅមេរៀនទី៦ទំព័រទី៤២    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១