Skip navigation

សំណង់បន្ទាត់កែង

សំណង់បន្ទាត់កែង

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៦ បន្ទាត់កែង និងបន្ទាត់ស្របវិញ

ចំណងជើងរង៖ សំណង់បន្ទាត់កែង
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ចាន់ សាវ៉ាង
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                   
សៀវភៅមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១១៦    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១