Skip navigation

មុំនិងធាតុរបស់មុំ

មុំ និងធាតុរបស់មុំ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៥ មុំវិញ

ចំណងជើងរង៖ មុំ និងធាតុរបស់មុំ
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ចាន់ សាវ៉ាង
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                        
សៀវភៅមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១១១    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១-២