Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ៥ខ្ទង់ នឹង៥ខ្ទង់

ការបូកចំនួនមានលេខ៥ខ្ទង់នឹង៥ខ្ទង់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣ វិធីបូកវិញ

មេរៀនទី២៖​ ការបូកចំនួនមានលេខ៥ខ្ទង់នឹង៥ខ្ទង់
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាន់
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

​​                                
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៥     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១