Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ៥ខ្ទង់ នឹង៤ខ្ទង់

ការដកចំនួនមានលេខ៥ខ្ទង់នឹង៤ខ្ទង់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦ វិធីដកវិញ

មេរៀនទី៦៖​ ការដកចំនួនមានលេខ៥ខ្ទង់នឹង៤ខ្ទង់ (ភាគ១)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាន់
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


មេរៀនទី៦៖​ ការដកចំនួនមានលេខ៥ខ្ទង់នឹង៤ខ្ទង់​ (ភាគ២)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាន់
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


 

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                               
សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៣៥    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១