Skip navigation

ការចែកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់

ការចែកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៩ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី៩៖​ ការចែកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាង
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                            
សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៦៥    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១