Skip navigation

ការបូកចំនួនមានតួបូកច្រើន

ការបូកចំនួនមានតួបូកច្រើននិងបង្កើតចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣ វិធីបូកវិញ

មេរៀនទី៣៖​ ការបូកចំនួនមានតួបូកច្រើននិងបង្កើតចំណោទ
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាន់
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

​                                
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៧    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១