Skip navigation

ការវាស់មុំ

ការវាស់មុំ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៥ មុំវិញ

ចំណងជើងរង៖ ការវាស់មុំ
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ចាន់ សាវ៉ាង
មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                             
សៀវភៅមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១១៤    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១-២     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១