Skip navigation

លក្ខណៈផ្តុំ

លក្ខណៈផ្តុំ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣ វិធីបូកវិញ

មេរៀនទី៣៖​ លក្ខណះនៃវិធីបូក
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាន់
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                   
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១៩​    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២