Skip navigation

ចំណោទ

ចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៣ វិធីបូកចំនួនទសភាគវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                     
សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី៩៣    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១-៦