Skip navigation

វិធីដកប្រភាគមានភាគបែងដូចគ្នា

វិធីដកប្រភាគមានភាគបែងដូចគ្នា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី២ ប្រភាគវិញ

មេរៀនទី២៖​ វិធីដកប្រភាគមានភាគបែងដូចគ្នា
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាន់
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                             
សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី១១  សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១