Skip navigation

ប្រាក់ចំណេញ

ប្រាក់ចំណេញ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧ រូបិយវត្ថុវិញ

មេរៀនទី៧៖​ ប្រាក់ចំណេញ
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាន់
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                  
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៤៨    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២