Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ៥ខ្ទង់នឹង៥ខ្ទង់

ការដកចំនួនមានលេខ៥ខ្ទង់និង៥ខ្ទង់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦ វិធីដកវិញ

មេរៀនទី៦៖​ ការដកចំនួនមានលេខ៥ខ្ទង់និង៥ខ្ទង់
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាន់
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

​​​​​​                                   
សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៣៧    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១-២