Skip navigation

ការប៉ាន់ស្មានផលគុណ

ការប៉ានស្មានផលគុណ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨ វិធីគុណវិញ

មេរៀនទី៨៖​ ការប៉ាន់ស្មានផលគុណ
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាង
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                              
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៦០    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១