Skip navigation

ការប្រមូលទិន្នន័យ

របៀបសិក្សាទិន្នន័យ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៧ ស្ថិតិវិញ

ចំណងជើងរង៖ របៀបសិក្សាទិន្នន័យ
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ចាន់ សាវ៉ាង
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                       
សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១១៩    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១-២