Skip navigation

ការគុណដែលតួគុណមានលេខសូន្យនៅខាងចុង

ការគុណដែលតួគុណមានលេខសូន្យនៅខាងចុង

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨ វិធីគុណវិញ

មេរៀនទី៨៖​ ការគុណដែលតួគុណមានលេខសូន្យនៅខាងចុង
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាង
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                               
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៥៥     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១